Historie

Počátek našeho sboru se počíná psát rokem 1936 a byl založen díky požáru, který se stal roku 1935 u pana Kostky v Prosenicích. „Zde bylo nejlépe vidět, jak i u nás je zapotřebí hasičského sboru k ochraně bližního“.

1936

Založení sboru. Členové výboru: Antonín Čermák - starosta, Josef Pecka - náčelník, Josef Adam - podnáčelník, Josef Faktor - jednatel, Augustin Vančura - pokladník, Josef Hnilička - správce náčiní, četař.

Stavba hasičské zbrojnice.

Zakoupení motorové stříkačky od firmy Mára - Tábor, stroj o výkonu 35 Ks, čtyřválcový, čtyřtaktní motor, celobronzové čerpadlo o výkonu 1350 l v minutě s vývěvou, za cenu 21 500,-- Kč.

1937

Sborová slavnost při zařazení sboru. Zisk ze slavnosti činil 4742,40 Kč.

1945

Volba členů výboru. Antonín Pokorný - starosta, Josef Pecka - náčelník, Josef Adam - podnáčelník, Josef Faktor - jednatel, Augustin Vančura - pokladník.

1946

Oprava hasičské zbrojnice

1947

Oprava stříkačky - Mára Tábor zničené při okupaci. Zakoupení automobilu Praga Alfa za cenu 72 500,-- Kčs.

1948

Pořádání slavnosti Masarykovy vatry.

1951

Volba členů výboru. Antonín Pokorný st. - předseda, Antonín Pokorný ml. - místopředseda, Josef Čapek - jednatel, Augustin Vančura - pokladník, František Nerad - referent pro preventivní ochranu, Josef Hodík - referent dorostu.

 1952

Oprava automobilu Praga Alfa.

1959

Volba členů výboru. Jan Blažek - předseda, Antonín Pokorný - velitel, Josef Čapek - jednatel, Jaroslav Kraif - org. referent, František Nerad - preventista, Jaroslav - mater. technik, František Rambousek - pokladník.

1975

Zakoupení automobilu T805 a hasičského žebříku.

 1976

Volba členů výboru. Ladislav Červenka - předseda, František Rambousek - místopředseda, Ladislav Budák - velitel, Josef Čapek - jednatel, František Rambousek ml. - hospodář, František Pokorný - referent CO,  Josef Pudil - referent mládeže, Kamil Rabiňák - preventista.

1998

Mimořádná volba členů výboru. Milan Fridlík st. - starosta, Petr Červenka - velitel, Karel Jiráček - pokladník, Václav Hlušička - jednatel, Miloš Cihlář - preventista. Zakoupena motorová stříkačka PS 12.

1999

Oprava hasičské zbrojnice. Založení dnes již každoroční zábavné soutěže - Lhotecký pětiboj. Volba členů výboru. Ladislav Fíla - starosta, Petr Červenka - velitel, Jaroslav Vokřál - zást. starosty, V. Šťovíček - zást. velitele, Jiří Havelka - jednatel, Karel Jiráček - pokladník, Miloš Cihlář - preventista.

2000

Zásah místních hasičů i okolních sborů při požáru stodoly na statku Skalických v Prosenicích. Generální oprava stříkačky PS 12 a sportovní úprava motoru i čerpadla.

2001

Zakoupení automobilu AVIA - Furgon a jeho následná úprava na hasičské účely.

2002

Zakoupení motorové stříkačky se sportovní úpravou.

 

2005

Volba členů výboru. Jan Čížek – starosta, Vladimír Krejčí – zástupce starosty, Petr Červenka – velitel, Ladislav Fíla – jednatel, Radka Vilímková – pokladník, Miloš Cihlář - preventista

 

hasici.prosenickalhota.cz